Таг интересно


7 причини поради които купуваме повече неща, отколкото са ни необходими


Защо купуваме повече неща, отколкото са ни необходими? Ако можем успешно да отговорим на този въпрос, бихме могли по-лесно да освободим живота и ресурсите си за по-важни Continue Reading


6-те най-опасни думи и фрази


Комуникацията е мощен инструмент. Думите имат силата да раняват, лекуват, вдъхновяват, мотивират или изолират друго лице. Повечето хора, особено тези, които биват оценявани по своите думи, като политици, лидери и Continue Reading