Таг духовно


Три думи, които могат да променят живота ни.


Има три думи в българския език, които представляват основната рамка на вашето психологическо самопознание. Начинът, по който ги използвате ежедневно, може да окаже влияние на живота ви. „Аз“ Continue Reading


Защо е по-вероятно образованите хора да са атеисти?


Религията работи повече чрез емоциите, отколкото чрез разума. Колкото повече образование получава дадено лице, толкова по-вероятно е то да стане атеист. Липсата на вяра също така се Continue Reading