Таг думи


Три думи, които могат да променят живота ни.


Има три думи в българския език, които представляват основната рамка на вашето психологическо самопознание. Начинът, по който ги използвате ежедневно, може да окаже влияние на живота ви. „Аз“ Continue Reading


6-те най-опасни думи и фрази


Комуникацията е мощен инструмент. Думите имат силата да раняват, лекуват, вдъхновяват, мотивират или изолират друго лице. Повечето хора, особено тези, които биват оценявани по своите думи, като политици, лидери и Continue Reading