Таг бог


Защо е по-вероятно образованите хора да са атеисти?


Религията работи повече чрез емоциите, отколкото чрез разума. Колкото повече образование получава дадено лице, толкова по-вероятно е то да стане атеист. Липсата на вяра също така се Continue Reading