факти за електричеството Любопитно

Факти за електричеството


Какво е електричеството?

електричествоЗа да се разбере електричеството, първо трябва да погледнем атома. Атомите са градивните елементи на цялата материя. Те са толкова малки, че не можем да ги видим с невъоръжено око. Атомите съдържат три основни частици – протони, неутрони и електрони. Електроните обикалят като мънички планети около протоните и неутроните.

Статично електричество

статично електричествоЕлектроните са отрицателно заредени частици. Тъй като електроните са в постоянно движение, те понякога се отдалечават от един атом, за да се присъединят към други атоми.

Някои материали се отказват от своите електрони лесно. Вероятно сте виждали това да се случва. Нарича се статично електричество. Тази малка искра, която понякога виждате, когато дръпнете кърпа след като е била в сушилнята, е електрон, подскачащ във въздуха. Или електричеството, което усещате, когато се докоснете до хора, след като сте ходили по килима. Това също е статично. Светкавицата е просто много по-голяма версия на същото това нещо.

Знаеше ли?

електроцентралаПървата електроцентрала в САЩ е била собственост на Томас Едисон и е била открита в Ню Йорк през 1882г. В момента има над 100 атомни електроцентрали, работещи в САЩ.

Арко, Айдахо е първата общност в САЩ, която получавала цялата си мощност от ядрена енергия. Това се случва на 17 юли, 1955 г.

Бенджамин Франклин не е изобретил електричество. Той просто разбрал, че мълнията е всъщност форма на електричество.

Светкавицата не е характерна само за дъждовните бури. Светкавици са забелязвани и при вулканични изригвания и горски пожари.

Електрически ток

електрически токСтатичното електричество е енергия, създадена чрез преместване на електрони. То не е много надеждно, обаче. Идва и си отива. Това зависи от размера на влага във въздуха и много други неща. Би било трудно да захранвате вашия компютър чрез триене на краката си по килима.

Електрическият ток се отнася за електроните, докато се движат през проводник, и това е формата на електричество, която използваме за мощност. Електроните осигуряват електричество само, когато се движат. Когато движението спре и електричеството спира.

Представете си, че сте на дълга опашка в киното. Когато стигнете до края на опашката и лицето пред вас влезе в залата, за да види филма, опашката се движи. Но ако никой не отива в залата, тогава опашката вече не се движи. Електричеството функционира по подобен начин. Електроните се добавят към края на жицата, докато други електрони слизат в противоположния край. Това е електрическият ток. Но той се движи много по-бързо от опашката за филма. Той се движи със скоростта на светлината – 186,000 мили в секунда.

Електрическият ток се генерира в огромни количества и се изпраща чрез жици, за да се използва за захранване на телевизори, прахосмукачки, светлини – общо взето всичко, за което ни е нужно електричество.

Генератори

генераторЗа да е полезно електричеството, то трябва да тече постоянно. Това означава, че винаги трябва да бъде на разположение, когато го искаме. Ние не искаме да чакаме да гледаме телевизия, докато някой не създаде някакъв ток, нито пък искаме да рискуваме токът да не е достатъчен, че да успеем да изгледаме цялото предаване. Очакванията ни са, че когато натиснем ключа в тъмна зала, светлините ще се включват. За да се осигури, че електричество е достъпно винаги, когато го искаме, енергийните компании винаги ни захранват – и в огромни количества.

В началото на 1800 г. учени открили, че ако парче мед е преместено бързо покрай магнит, електрически ток може да бъде генериран. Електроните са били насърчавани да се движат. И от това откритие е създаден генераторът. Много модификации са направени по оригиналното изобретение, за да работи в днешния свят.

Генераторът е намотка на медни проводници, които обикновено се завъртат във вътрешността на магнит, използвайки някаква друга форма на енергия, като вода, вятър или ядрена енергия. Електроенергията, която се създава, след това се изпраща по огромни проводници до домове, училища, магазини, фабрики и всяко друго място, където е необходима енергия. Но електричеството идва с толкова огромно напрежение, че по-скоро ще взриви вашия телевизор, отколкото да ви позволи да го ползвате. Така че енергийната компания го променя, преди да достигне дома ви.

Как се генерира електричество днес?

 как се генерира електричествотоЗа да се задвижва генераторът се изисква много енергия. Тази енергия трябва да идва от някакъв друг източник, различен от електричеството. И така, как енергийните компании въртят един генератор?

Електричеството се прави по различен начин в зависимост от ресурсите на мястото, където се създава. Където реките са в изобилие, енергията на течащата вода се съхранява зад бент. Налягането на течащата вода може да се използва, за да се включат турбините, които въртят медния проводник в рамките на магнита.

В някои области, въглища се изгарят за затопляне на водата – така се създава пара, която захранва турбината.

Вятърът може да върти огромните перки на вятърна мелница, която да задвижва турбината. Тези структури се наричат вятърни паркове.

А в някои други места, ядрената енергия захранва генераторите. Процесът на разделянето на атомите създава огромно количество топлина, която може да се използва за задвижване на турбините.

Проводници

проводнициНякои материали пускат своите електрони лесно. Тези материали имат способността да провеждат електричество. Медта е един от тези материали. Поради тази причина е добър проводник и се използва в инсталациите. Проводниците в дома ви и кабелите на вашите уреди са от мед.

Изолатори

изолаториНякои материали не се отказват от своите електрони лесно, така че не провеждат електричество. Те се наричат изолатори. В някои случаи те дори работят, за да спрат потока на електричество. Електротехниците използват инструменти, облечени в специални материали като пластмаса или гума, за да ги изолират от електричеството.

Верига

 електрическа веригаДумата верига е свързана с думата кръг. За да бъде в състояние електричеството да захранва нещо, то трябва да се движи в пълен кръг. Електроните се движат надолу по жицата, след това в телевизора, а след това се връщат отново. Ако си спомняте опашката от киното, за която говорихме по-горе, когато един човек отива в залата, още един се нарежда на опашката. Процесът се повтаря отново и отново. Ето защо електрическите кабели имат две разклонения – едно за вход и едно за изход. Батериите са с два терминала по същата причина.

Батерии

батерииБатерията е автономен източник на електроенергия. Обикновено има някакъв вид киселина в нея, която реагира с минерал, за да се започне движение на електроните. Електроните се движат от края на батерията, отбелязан със знак минус, като се преместват в „товара“ (фенерчето, играчката, дистанционното управление и т.н.), а след това електроните се връщат обратно в батерията, в края, маркиран със знак плюс. Не забравяйте, че за да работи електричеството, то трябва да направи кръг.

Ключове

електрически ключКогато електричеството прави пълен кръг, веригата се нарича „затворена“ и електроните могат да пътуват по веригата. Когато някоя част от кръга е прекъсната, веригата е „отворена“ и електроните не могат да се движат. Електрически ключ може да бъде причината една верига да е прекъсната. Когато изключите светлината, връзката по проводника създава пространство във веригата. Когато я включите отново се създава пълен кръг. Това работи подобно на врата. Ключовете са само една от причините една верига да бъде прекъсната. Отрязана тел, изгоряла крушка или лоша връзка също могат да създадат прекъсната верига.

Измерване на електричеството

измерване на електричествотоВолт, ват, ампер, ом – може да бъде много объркващо да се разбере езика на електроенергията. За да обясним тези термини, може да бъде по-лесно да сравним вода в градински маркуч с електричество в проводник.

Ампер – размерът на електрони, протичащи покрай дадена точка в секунда – за сравнение, колко вода излиза от градинския маркуч.

Волт – размерът на тласък зад електричеството – като например колко налягане има зад водата в маркуча.

Ват – напрежението умножено по амперите – определен размер градински маркуч е необходим, за да се получи толкова много вода.

Ом – съпротивление – мислете за това като влачене или триене.

Последователни и успоредни вериги

последователни и успоредни веригиИма два основни вида вериги: последователна и успоредна. В последователната верига, натоварванията са наредени в един ред по веригата. Помислете за светлини на коледна елха. Те всички светват, когато веригата е затворена. Но ако една от крушките изгори, след това може да не работи никоя от тях. Това е така, защото изгорялата крушка е създала отворена верига. Би било много неудобно вашата къща да ползва последователна верига. Когато изгасите лампата в спалнята си, телевизорът в хола ще се изключи, както и хладилника в кухнята.

Затова домовете са свързани успоредно. Дори някои коледни светлини са направени успоредно, така че да могат да работят при изгоряла крушка. В успоредните вериги, жицата има вторичен възможен маршрут, за да може мощността да обходи всеки „товар“. По този начин можете да включвате и изключвате различни неща, независимо едно от друго.

Електрическа безопасност

 електрическа безопасностКолкото и да е интересно електричеството, то също така е много опасно. Нашите тела също се движат на ток. По този начин, мозъкът ни комуникира с нашите нерви и сърцето ни бие. Ако ние се забъркаме с количеството електроенергия, която упражнява тези важни процеси в тялото ни, можем да нарушим начина, по който тялото ни функционира.

Електроенергията, открита в една средна мълния, е убила много хора. Светкавицата може да има повече от 100 милиона волта. Сравнете това с мощността в дома си, която има само 120 волта. Хората могат да умрат също толкова лесно от електричеството в дома си.

Никога не си играйте с ток !! Правенето на научни експерименти под ръководството на професор по науката не е игра. Но винаги следвайте указанията за вашата безопасност. Ето някои правила за безопасност, които ще предпазят вас и семейството ви:

– Внимавайте какво хващате с ръце в търговските обекти;

– Не използвайте електрически уреди във или около вода;

– Стойте далеч от електропроводи;

– Ако видите протрити жици на захранващ кабел, не използвайте уреда, докато не го поправите;

– Не поставяйте килими над захранващи кабели;

– Не включвайте прекалено много неща в контакта или разклонителя.

Какво мислиш?

1 коментар on Факти за електричеството

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.