какво е регресия Любопитно

Регресия към минали животи


Регресията към минали животи е техника, която използва хипноза, за да се възстанови това, което практикуващите вярват, че са спомени от минали животи или прераждания, въпреки че другите ги смятат за фантазии, заблуди или психически заболявания. Регресията към минали животи обикновено се извършва в преследване на духовно преживяване или с психотерапевтична цел. Повечето поддръжници на духовното се придържат към вярванията за прераждането, макар че религиозните традиции, в които се споменава прераждането, обикновено не включват идеята за репресирани спомени от минали животи.

Техниката, използвана по време на регресия към предишни животи, включва отговаряне от страна на човека на серия от въпроси, докато бива хипнотизиран да разкрие самоличността си и събития от предполагаеми минали животи. Метод, подобен на този, е използван в терапии за възстановяване на паметта. За този метод се предполага, че проследява паметта, като разкрива верен запис на предишните събития, а не конструира нов набор от спомени. Използването на хипноза и въпроси предполага, че е особено вероятно човекът да придобие изкривени или фалшиви спомени.

Източниците на спомените са най-вероятно криптомнезия и конфабулации (своеобразни измами на паметта), които съчетават опит, знания, въображение и предложения, или насоки от страна на хипнотизатора, а не реални спомени от предишно съществуване. Веднъж създадени, новите спомени са неразличими от спомените, които се основават на събития, настъпили по време на живота на пациента.

Спомени, докладвани по време на регресия към предишни животи, са били разследвани, и разкриват исторически неточности, които са лесно обяснени чрез основни познания по история, елементи от популярната култура или книги, които обсъждат исторически събития. Експериментите с индивиди, подложени на регресия към минал живот, показват, че вярата в прераждането и насоките от страна на регресия към минали животихипнотизатора са двата най-важни фактора за съдържанието на докладваните спомени.

В древната индийска литература, упанишадите споменават регресията към отминали животи, но Йога сутра обсъжда концепцията по-подробно. В писанията си по време на 2-ри век преди Христа, хиндуисткият учен Патанджали обсъжда идеята как душата става обременена с натрупани впечатления, като част от кармата от предишни животи. Патанджали нарича процесът за регресия към отминали животи prati-prasav (буквално „обратно раждане“), и го разглежда като начин за решаване на текущи проблеми чрез спомени от минали животи. Някои видове йога продължават да използват prati-prasav като практика.

В религиозната митология на Китай, божеството Meng Po, известно също като „Господарката на забравата“, предотвратява душите да си спомнят миналите си животи: тя им дава горчиво питие, което изтрива всички спомени, преди те да се качат на колелото на прераждането.

Модерната епоха

В съвременната епоха, творчеството на Елена Блаватска, съосновател на Теософското общество, допринася за нов вид популярност, особено на Запад. Френският възпитател, Алан Кардец, също проучва регресията към миналите животи в книгите The Spirits и Heaven and Hell. Регресията към минали животи е терапия, разработена от 1950 г. насам от психолози, психиатри и медиуми. Убеждението се радва на доверие, защото някои от застъпниците притежават законни пълномощия, макар че тези препоръки са в области, които не са свързани с религията, психотерапията или други области, свързани с минали животи и психическо здраве.

Интересът към този феномен започва благодарение на американската домакиня Вирджиния Тай, за която било докладвано, че си е възвърнала предполагаемите спомени на ирландска жена от 19-ти век на име Брайди Мърфи. Явно Вирджиния е била тази жена в миналия си живот. Тя започнала да говори за ясни спомени от онова време и дори придобила ирландски акцент по време на сеанса. Извършеното разследване по-късно не успява да потвърди съществуването на такава жена в миналото и спомените били приписани на детството на Тай, по време на което тя прекарва известно време, живеейки в непосредствена близост до един ирландски имигрант, който имал голямо сходство с характера, който Вирджиния описала за Брайди Мърфи.

Техника

На Запад, при регресията към отминалия живот, практикуващите използват хипноза и напътствия за насърчаване на спомени у своите пациенти, с помощта на поредица от въпроси, предназначени да предизвикат изявления и спомени за историята и идентичността през миналия им живот. Някои лекари хипноза към регресия за минал животсъщо така използват свързващи техники от проблеми на сегашния живот на клиента, за да провокират осъзнаване на истории от минали животи. Практикуващите смятат, че нерешените проблеми от предполагаеми минали животи могат да бъдат причина за сегашните проблеми на своите пациенти. Това може да бъде проблемно, тъй като създава илюзии под прикритието на терапия.

Спомените са изпитани ясно като тези спомени, които са на базата на реални събития в живота на човека. Невъзможно е да се различат от истинските спомени от действителни събития и съответно всяка щета може да бъде трудно поправена. Марио Симоес, професор по психиатрия и науки за съзнанието във Факултета по медицина в Лисабон, Португалия, който е бил трениран чрез използване на минали животи, казва, че няма значение дали миналите животи са истински или не, защото те проясняват емоциите в личен план. Когато хората вярват в минали животи, уважението към мнението на пациентите и субективните реалности е терапевтична необходимост.

Китайските нумеролози използват будистки / даоистки текст (Three Lives Book), за да опишат подробностите за минали животи. Учители от източната религия твърдят, че са в състояние да използват специфични йогистки способности, за да предизвикат регрес към минали животи.

Източници на спомени

Скептиците сочат, че спомените са резултат от криптомнезия, разкази, създадени от подсъзнанието, използвайки въображението, с помощта на информация и предложения от терапевта. Спомените, създадени под хипноза, са неразличими от действителните спомени и могат да бъдат дори по-ярки. Най-големият фактор за отчитане на спомени за минали животи от хората се явява тяхната вяра за съществуването на прераждането – по-вероятно е физически лица, които вярват в преражданията, да докладват за тези спомени, докато скептиците или неверниците по-рядко биха изпитали нещо такова.

Вярващите в минали животи предполагат, че регресията предлага един непрекъснат цикъл на обучение и развитие през следващите животи. От тази гледна точка, трудностите са временни и могат да бъдат преодолени, когато техните уроци са усвоени. Спонтанни детски истории за изминали животи изглежда подкрепили прераждането. Тъй като повечето от децата тъкмо са се научавали да говорят, криптомнезията е неадекватно обяснение в тези случаи. Джим Тъкър, медицинският директор на психиатричната клиника в медицинския университет на Вирджиния „Деца и семейство“, поел изследването на Иън Стивънсън, който е работил с над 2000 такива случая, и разработва скала, с която да оценява „силата“ на тези случаи. Тъкър предполага, че квантовата механика може да предложи механизъм, чрез който спомени и емоции могат да бъдат прехвърлени от един живот към друг.

хипнотизиране към регресия за минал животПротиворечия заобикалят спомените за минали животи при възрастните. Понякога разказите за минали животи не са в състояние да предоставят важни детайли, които биха били познания от обща култура. Пример за това е субект, който описва живота на един японски пилот на изтребител по време на Втората световна война, но не успява да идентифицира Хирохито като императора на Япония през 1940 г. Друг случай е известен като „записите Блоксам“ – публикувани записи на няколко пациенти, произведени от хипнотерапевта Aрнал Блоксам. Тези записи разкривали спомени, които се явявали подробно описание на минали животи.

Въпреки това, проучване от експерти на езиците, които били използвани и историческите периоди, които били описани в разказите на пациентите, разкрива недостатъци в три от иззетите разкази на тези пациенти. Пациентите са си служили с речеви модели, които са били използвани от създатели на филми и писатели, в опит да пресъздадат английската реч от 16-ти век. Но моделите не били от реално говоримия по онова време ренесансов английски език. Друг субект пък съобщавал исторически точна информация от римската епоха, която обаче била абсолютно идентична с информацията, намираща се в роман, публикуван през 1947г., по същото време, когато били спомените на индивида, със същото име, което било съобщено от лицето, което било под хипноза.

Въпреки това, други ленти са по-убедителни. Един от записите е на една домакиня, посочена като Джейн. В разказа й, тя се превръща в еврейка, с името Ребека, в края на дванадесети век в Англия, Йорк. Историкът Бари Добсън, професор по средновековна история към Университета в Йорк, анализира записа и е впечатлен от точността на голяма част от него. Той споделя, че някои неща в записа биха били известни само на професионален историк.

Експериментални изследвания

През 1976г. проучване установява, че 40% от хората под хипноза описват нови идентичности и използват различни имена, когато им се предложи регрес към минал живот. През 1990г., серия от експерименти, предприети от Николас Спанос, разглеждат характера на спомените от минали животи. Открито е, че описанията на предполагаеми минали животи били изключително сложни, ярки и подробни. Лица, които са докладвали спомени от минали животи, проявявали висока податливост към хипноза, и пациентите демонстрирали, че очакванията, предадени от експериментатора, са най-важни при определяне на характеристиките на отчетените спомени.

Степента, в която спомените били сметнати за достоверни от експерименталните субекти, била най-висока, когато субектите вярвали в прераждането и в тяхната възможност да си спомнят предишния си живот. Изследванията на Спанос водят до заключението, че миналите животи не са спомени, а всъщност социални конструкции, базирани на това как пациентите действат, като че ли са някой друг, но със значителни недостатъци, които не могат да се очакват от действителните спомени. За да създадат тези спомени, субектите на Спанос черпят от очакванията, създадени от авторитетни фигури и информация извън експеримента като телевизия, романи, житейски опит и собствените си желания.

Какво мислиш?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.