предначертан ли е животът ни Любопитно

Предначертан ли е животът ни?


В предишна публикация обяснихме, че има много хора, които мислят, че е очевидно, че свободата не може да съществува в предначертана вселена, и че тази позиция е известна като „несъответствие“.

Някои хора смятат, че ако всичко, което се случва, е причинено от предходни събития, то тогава никой няма свободна воля. В края на краищата, изборите, които правим, са събития – те се случват. Така че, ако всичко, което се случва, е причинено от предишни събития, това включва всички наши избори. И това е само на една малка крачка разстояние от идеята, че ако животът наистина е предначертан, тогава всъщност никой не прави никакви избори. Ние не сме нищо друго освен марионетки, чиито конци са дърпани от неумолимите сили на природата.

Заслужава си да се помисли защо някой би вярвал в тази идея. Един общ модел на разсъждение протича по следния начин. Тези, които приемат, че сами правят изборите си, са отговорни за собствените си решения. Техните решения , така да се каже, зависят изцяло от тях. Но ако животът е предначертан, тогава всички наши решения просто са свързани в една верига от причини и следствия, за която ние не сме отговорни и върху която нямаме контрол.

В този момент, аргументът се раздвоява. Някои хора (които твърдо вярват в детерминизма) приемат, че животът е предначертан и от това заключват, че свободата е просто илюзия. Други, които вярват в свободната воля, настояват, че нищо не е предначертано и че ние сме в състояние да направим радикални и свободни избори, които не са фиксирани от предходни причини.

предначертана ли е съдбата ниЕто един популярен аргумент за хората, които вярват в свободната воля, изработен от американския философ Peter van Inwagen. Много хора намират за убедителен този аргумент.

(1) Ако детерминизмът е реален, тогава всичко, което се случва, включително всеки избор, който правим, е следствие от състоянието на Вселената в някакъв произволен момент в далечното минало (да речем преди пет милиона години) в съчетание със законите на физиката. С други думи, цялата бъдеща траектория на Вселената е следствие от само тези закони, действащи в само тези условия.

(2) Ако х предизвиква у, и е невъзможно някой да промени х, както е и невъзможно някой да промени това, което х причинява на у, тогава е невъзможно някой да промени нещо по у.

(3) Никой не може да промени нищо около състоянието на вселената преди пет милиона години, нали? И никой не може да направи нищо за законите на природата – те просто са такива, каквито са. Така че, ако всичко, което се случва, е функция на тези два фактора, за които никой не може да направи нищо по въпроса, от това следва, че никой не може да направи нищо за нищо.

(4) Но това е абсурдно! Ето ви вас, четете тази статия. Можете да направите нещо по въпроса, например можете да изберете да спрете да четете. Какво правите в момента решавате вие.

(5) Това показва, че детерминизмът е фалшив.

има ли свободна воляАко този аргумент буди любопитството ви, аз ви призовавам да помислите отново. Вие можете да изберете да спрете да четете този блог по всяко време, а заключението от това е, че този факт показва, че детерминизмът е фалшив. Но дори и най-упоритият детерминист ще приеме, че можете да спрете да четете този блог по всяко време! Въпросът не е дали можете да спрете да четете, а дали решението ви е причинено от предишни събития.

Хората, които вярват в свободната воля, приемат, че решението ви да спрете да четете не е причинено от предишни събития. Нека обясня защо това твърдение е непоправимо проблематично.

Помислете за всеки избор, който сте направили в миналото, като например да започнете да четете тази публикация. Според хората, които вярват в свободната воля, ако Бог превърти времето обратно до точката, точно преди да направят това решение, то те ще имат възможността да направят един съвсем различен избор. Сега, може би си мислите, „Разбира се, че ще имат тази възможност!“Но ако това е вашето мнение, то трябва да помислите върху примера малко по-внимателно. Ако Бог отново преъврти времето обратно до същата точка, цялата вселена, до най-малкия детайл, ще бъде точно същата както при първия път, когато сте взели решението. Всички ваши неврони ще бъдат в точно същото състояние на активиране, както са били, когато за първи път сте направили даден избор, и вие ще бъдете в абсолютно същото психическо състояние, в което сте били тогава – с абсолютно същите вярвания, желания, мисли и възприятия.

Имайки предвид всичко това, все още ли ви изглежда правдоподобно, че бихте могли да вземете различно решение? Помислете за това. Ако настоявате, че бихте могли да направите различен избор, в абсолютно същото психическо състояние, в което сте били в първия път, тогава вие напълно признавате, че вашето психологическо състояние (вашите вярвания, желания, ценности, интерпретации за света, и така нататък) нямат значение за избора, който правите.

Но това е лудост!

В крайна сметка, вие избирате в какво да вярвате.

Какво мислиш?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.