лъжа или истина Полезно

Как да разберем, че ни лъжат?


Станете човешки детектор на лъжата.

Внимание! Понякога невежеството е блаженство. След получаването на тази информация, може да сте наранени, когато е очевидно, че някой ви лъже. Следните техники за откриване на лъжа се използват от полицията, съдебномедицинските психолози, експертите по сигурността и други изследователи.

Въведение в откриването на лъжите:

Тези знания са полезни и за мениджъри, работодатели, както и за всеки, който иска да ги използва в ежедневни ситуации. Когато хората различават истината от лъжата, по-трудно ще станат жертви на измами.

Техниките просто разглеждат физическите (езика на тялото) жестове и вербалните знаци, които могат да покажат, че някой ви лъже. Запомнете – тези признаци не показват с пълна сигурност, че някой ви лъже, а само че е по-вероятно да ви лъже.

Признаци за лъжа:

• Физическото изразяване е по-ограничено и по-вдървено, с малко движения на ръцете. Движенията на ръцете и краката на лъжецът са насочени към собственото му тяло, така той заема по-малко пространство.

• Човек, който ви лъже, избягва контакт с очите.

• Ръцете му докосват лицето, гърлото и устата. Докосва или се чеше по носа или зад ухото. Не е вероятно да докосне гърдите/сърцето си с отворена ръка.

Емоционални жестове и противоречия

• Времето и продължителността на емоционалните жестове и емоциите не са нормални. Изразяването на емоцията се забавя, остава по-дълго време, отколкото е нормално, след това спира внезапно.

• Времето между емоционалните жестове/изрази и думите се разминава. Пример: Някой казва: „Обожавам го!“ при получаване на подарък, а се усмихва след като е направил това твърдение, вместо да се усмихне в същото време, в което прави твърдението.

• Жестовете/изразите не съответстват на думите. Пример: Някой се мръщи, когато казва „Обичам те.“

• Израженията се ограничават само до движения на устата (вместо цялото лице), когато някой се преструва, че изпитва емоции (като щастие, изненада, тъга, страхопочитание,). Пример: когато някой се усмихне естествено, цялото му лице взима участие в тази усмивка – челюстта, бузите, очите, челото и т.н.

как да разкрием лъжаВзаимодействия и реакции

• Виновният човек се държи защитно. Невинният човек често би бил в настъпление.

• На лъжеца му е неудобно да се изправи пред обвинителя си (или пред човека, който му задава въпроса) и може да извърти главата и/или тялото си.

• Лъжецът може несъзнателно да поставя предмети (книга, чаша за кафе и т.н.) между вас и него.

Вербални контекст и съдържание

• Лъжецът използва вашите думи, за да отговори на въпроса. Когато го попитате „Ти ли изяде последната бисквитка?“ той отговаря „Не, аз не изядох последната бисквитка“.

• По-кратък отговор е по-вероятен да е истина: „Не я изядох аз“ вместо „Не изядох бисквитата аз“

• Лъжците понякога избягват лъжата, като не правят директни изявления. Те загатват отговори, вместо да отричат нещо директно.

• Виновното лице може да говори повече от нормално, добавяйки ненужни подробности, за да ви убеди… на лъжеца не му е комфортно да има мълчание или паузи в разговора.

• Лъжецът може да говори в един монотонен тон.

• Лъжецът може да мъмри и да говори тихо, а синтаксисът и граматиката могат да бъдат грешни. С други
думи, неговите изречения вероятно ще бъдат объркани, а не подчертани.

 

Други признаци на една лъжа:

• Ако смятате, че някой ви лъже, бързо сменете темата на разговора. Лъжецът ще се зарадва, че сте го направили и ще стане по-спокоен. Виновният иска промяна на темата; невинният човек може да бъде объркан от внезапната промяна и ще иска да се върнете към предишната тема.

• Използване на хумор или сарказъм, за да се избегне темата.

Заключителни бележки:

Очевидно е, че само поради факта, че някой проявява един или повече от тези признаци, не може да се каже, че е лъжец. Посоченото по-горе поведение трябва да се сравнява вашето нормално поведение, когато е възможно.

Повечето експерти са съгласни, че комбинацията от езика на тялото и други знаци трябва да се използва, за да се направи обосновано предположение за това дали някой казва истина или лъжа.

Какво мислиш?

1 коментар on Как да разберем, че ни лъжат?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.