Какво е качеството на въздуха и как да го подобрим Свят

Как да подобрим качеството на въздуха около нас?


Какво е въздухът?

Въздухът е ценен ресурс, който повечето от нас приемат за даденост. Въздухът ни снабдява с кислород, което е от съществено значение за тялото и живота ни. Без него ние ще умрем в рамките на минути.

Чистият въздух е смес от няколко газа, които са невидими и без мирис. Той се състои от около 78% азот, 21% кислород и по-малко от 1% от аргон, въглероден диоксид и други газове – както и различни количества водна пара. Възрастните вдишват около 10-20 кубически метра въздух всеки ден. Това са около 20 000 вдишвания. Децата дишат почти два пъти повече, защото те са по-малки и тяхната дихателна система все още се развива.

Какво е атмосферата?

Атмосферата е смес от газове, които обграждат земята. Това са въздухът, който дишаме, вятърът, дъждът, и облаците в небето. Тя поддържа живота ни, задържа горещината и блокира вредните лъчи (ултравиолетова радиация) от слънцето. Атмосферата е с дебелина около 1000 километра и се състои от невидими слоеве, които обикалят планетата. Ние живеем в най-ниския и тънък слой, наречен тропосфера, който е с дебелина само около 14 километра.

Последните два километра от тропосферата (най-долу) са всъщност нашия „дом“. По-голямата част от въздуха и метеорологичното време е там, заедно с повечето замърсители на въздуха. Но два километра не са много. Ще ви отнеме само 2 минути да достигнете това разстояние, ако шофирате с 60 км. в час.

Над тропосферата е стратосферата. Това е относително спокойна, стабилна група на въздуха, в която се намира озоновия слой. Там също отиват емисиите от парниковите ни газове и озоноразрушаващите ни вещества. Няма точно място, в което свършва атмосферата; тя просто става все по-тънка и по-тънка, докато се слее с космоса.

Какво е качество на въздуха?

Терминът „качество на въздуха“ означава състоянието на въздуха около нас. Добро качество на въздуха се отнася за чист, ясен, незамърсен въздух. Чистият въздух е от съществено значение за поддържането на деликатния баланс на живота на тази планета – не само за хората, но и за дивата природа, растителността, водата и почвата. Лошото качество на въздуха е резултат от редица фактори, включително емисии от различни източници, както природни, така и причинени от човека. Лошото качество на въздуха се появява, когато замърсителите достигнат достатъчно високи концентрации, за да застрашат човешкото здраве и / или околната среда. Нашите ежедневни решения, като например шофиране на коли и изгаряне на дървесина, могат да имат значително въздействие върху качеството на въздуха.

подобрете качеството на въздухаКачеството на атмосферния въздух.

Качеството на атмосферния въздух се отнася до качеството на въздуха на открито в заобикалящата ни среда. Обикновено се измерва в близост до нивото на земята, далеч от преки източници на замърсяване.

Качеството на въздуха на закрито.

Замърсяването на въздуха не е само външен проблем. Въздухът в затворени пространства, като например училища или работни места, също може да бъде замърсен от замърсители, които се просмукват отвън и от вредни вещества, изпускани от вътрешни източници. В действителност, някои видове на замърсяване на въздуха могат да бъдат по-опасни на закрито, отколкото на открито, като цигарения дим, мухъла и химикалите, отделяни от синтетични тъкани, мебели и домакински продукти. Качеството на въздуха е важно, тъй като много хора изкарват около 90% от времето си вътре.

Как качеството на въздуха се разваля?

Качеството на въздуха се разваля, когато нежелани химикали или други материали се отделят във въздуха в достатъчно големи количества, за да навредят на здравето на хората, растенията и животните, както и нашата околна среда. Това се нарича „замърсяване на въздуха“, а вредните вещества се наричат „замърсители на въздуха.“ Качеството на въздуха зависи от количеството на замърсителите, скоростта, с която те се освобождават от различни източници и колко бързо замърсителите се разпръскват (или обратно, колко дълго те са на едно място).

Много замърсители на въздуха се срещат като газове или пари, но някои са много малки, твърди частици, като например прах, дим и сажди. Някои от тях са изпуснати от естествени източници, като вулкани, докато много други идват от човешката дейност.

Замърсяването на въздуха може да се отрази на качеството на въздуха в помещенията, както споменахме по-горе. Вътрешни замърсители на въздуха включват цигарен дим, мухъл, акари, домашни любимци, формалдехид, летливи органични съединения (ЛОС) и газ радон.

Ако замърсители на въздуха са в район с добра въздушна струя, те ще се смесят с въздуха и бързо ще се разпръснат. Въпреки това, когато замърсители са в капан в една област, концентрацията на замърсяване може да се увеличи бързо. Това може да се случи, когато метеорологичните условия (например леки ветрове), и / или тереннитe характеристики (например планини) ограничават преноса на замърсители в една област. Резултатът е замърсяване на въздуха – или „лошо“ качество на въздуха, както споменахме по-горе.

Какъв ефект оказва качеството на въздуха върху здравето ни?

Ние влизаме в контакт с много видове замърсители на въздуха всеки ден. Те са в нашите квартали, нашите дворове, вътре в домовете ни, а също и в дробовете ни. Външните замърсители проникват във вашия дом, дори и през затворени врати и прозорци. Замърсяването на въздуха също така може да покрие големи площи, като при дим от горски пожар. Замърсяването на въздуха може да бъде опасно, дори когато не можете да го видите или помиришете, какъвто е случаят с въглеродния окис.

Замърсяването на въздуха на открито вече оказва по-голямо влияние върху живота на човека от ХИВ / СПИН. Здравните ефекти от замърсяването на въздуха могат да продължат за кратък период от време (например кашлица) или да станат хронични (например сърдечни и белодробни заболявания). Здравословните проблеми се увеличават, когато сме изложени на замърсяване на въздуха в продължение на дълъг период от време (експозиция) и когато дишаме в много от него (концентрация).

Колко важно е качеството на въздухаКакво можем да направим, за да подобрим качеството на въздуха?

Да си поемем глътка свеж въздух не е толкова лесно, колкото е било преди. Ние сме натоварили атмосферата с всички видове замърсители, които са задействали редица сериозни атмосферни злини. А атмосферата не ни остава длъжна. Това ни предупреждава, че тя не може да издържи повече от нашата злоупотреба, без да причинява вреда – не само за хората, но и зя цялата екосистема.

Ние имаме силата да разрушим крехкото равновесие, което поддържа много видове живот на Земята, включително и човешките същества. Спасяването на планетата също е в рамките на нашето разбиране.

Намаляване на емисиите, които причиняват лошо качество на въздуха, разрушаване на озоновия слой и промени в климата изискват работа в екип. Индивидите, общностите, индустрията и бизнеса, както и правителствата на всички, допринасят за замърсяването – така че всички ние можем да бъдем част от решението.

Причините, източниците и въздействието на проблемите с качеството на въздуха са свързани помежду си. Ето защо, адресирайки конкретен проблем с качеството на въздуха, често може да помогне за намаляване на други видове замърсяване. Фини прахови частици, например, се освобождават предимно от изкопаеми горива и изгаряне на дървесина. Ограничаването на това горене не само ще намали праховите частици. То ще намали много други емисии, като например въглеродния диоксид (в газовете на колите), който е основната причина за глобалното изменение на климата.

Наградите за справянето със замърсяването на въздуха включват подобряване на човешкото здраве, повишаване на производителността и намаляване на разходите за здраве, по-здравословна и по-продуктивни среда. На свой ред, тези ползи ще доведат до по-здравословна и по-устойчива икономика.

Ето как можете да помогнете, през цялата година:

Моторните превозни средства са основен източник на въглероден диоксид, обуздайте шофьорските си навици:

 • Когато трябва да шофирате, съчетавайте пътуванията.
 • Не оставяйте колата да работи на празен ход (не стартирайте двигателя ненужно). Ако сте се спрели за повече от 10 секунди, освен ако не ви е хванал трафика, изключете двигателя. Работата на празен ход причинява замърсяване на въздуха и загуба на гориво.
 • При стартиране на автомобила си в студен ден, най-добрият начин да затоплите вашето превозно средство е да го управлявате. Нужни са само 30 секунди на празен ход, за да започне да се циркулира маслото. След това, карането ще затопли другите движещи се части. Изключение от това правило е, ако навън е адски студ.
 • Изберете гориво-ефективнo превозно средство. Съхранявайте го в перфектно състояние с редовни прегледи и се уверете, че гумите са добре напомпани.
 • Ходете пеш, карайте колело, използвайте обществен транспорт или споделяйте автомобила си с повече пътници. Дори оставяйки колата у дома само веднъж в седмицата ще подпомогнете за значително по-ниски емисии.
 • Не забравяйте, че велосипедистите са избрали по-екологично чист начин за пътуване. Споделете пътя!

качество на въздухаНаправете дома си енергийно-ефективен:

 • При избора на отоплителна система за дома ви, помислете за пещ с висока ефективност.
 • Използвайте по-чисти, по-ефективни горива. Природният газ изгаря по-ефективно от нефта, но все още е опасно гориво, произвеждащо въглероден двуокис и други замърсители. Хидроенергетиката е за предпочитане пред двете.
 • Изолирайте ефективно дома си и сложете прозорци, които са ефективни при предотвратяване на загуба на топлина. Енергийно ефективна (R-2000) къща, която улавя пасивната слънчева енергия и я запазва чрез свеждане до минимум на изтичането на въздух, може да намали годишната консумация на енергия с повече от половината от това на стандартния дом.
 • Настройте термостата на не по-висока температура от 20 ° C и го смъкнете надолу, когато ще спите или ще излизате.
 • Превключете към енергийно ефективни крушки и уреди.
 • За да се намали количеството на енергията, необходима за затопляне на вода, се изолират тръбите за топла вода и се използват душове с нисък поток.
 • Избягвайте да използвате градински инструменти, които работят на бензин.

Внимавайте за озоноразрушаващи вещества:

 • Уверете се, че колата ви и (вкъщи) климатикът, хладилникът и фризерът не изпускат озоноразрушаващи вещества. Ако го правят, ремонтирайте ги с помощта на сертифициран техник.

Смятате ли, че нищо не можете да направите, за да помогнете на света и на вас самите? Грешите! Всеки един от нас може да помогне и да направи разлика в качеството на въздуха, който дишаме, и в здравето на атмосферата, просто чрез намаляване на собствените си емисии.

Какво мислиш?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.